CROSS
Významné úspory v oblasti údržby a výkonnosti

Stěžejním produktem firmy SDC je produkt CROSS partnerské společnosti CROSS Network Inteligence (https://www.cross-ni.com/).

CROSS je moderní OSS (Operations Support Systems) komplexní produkt, umožňující udržovat informace o telekomunikační síti a podporovat její řízení. CROSS má jedinečnou schopnost pomoci rychle konsolidovat a nahradit zastaralé OSS nástroje. Výsledkem je přehledné a pružné řešení. Konsolidace přináší významné úspory v oblasti údržby, výkonnosti a konkurenční výhody prostřednictvím celkového zjednodušení systému OSS. 

  • CROSS je jednotný inventární datový model s vestavěnými uživatelsky přívětivými moduly pro klíčové procesy plánování, návrhu a zabezpečení sítě, pokrývající uzavřený životní cyklus OSS.
  • CROSS se synchronizuje se systémy uchovávajícími části celkového inventáře sítě, spojuje je do koherentního jediného bodu pravdy a poskytuje platformu pro nasazení a správu zdrojů v síťové infrastruktuře.
  • CROSS pak bude dále ingestovat další zdroje dat; například z živé sítě, jiného OSS pro aktivní zařízení nebo dokonce excelových datových listů s informacemi o inventáři k vytvoření plně horizontálně a vertikálně propojené databáze, což má za následek jediný zdroj pravdy pro síť ve všech fyzických, logických a servisních podmínkách. vrstvy.

Rozhodnutím o realizaci konsolidace nebo jednotlivého projektu s CROSS technologií získáváte téměř okamžitě tyto výhody:

  • Poskytne Vám rychlé zmapování existujících dat a je zároveň dostatečně pružný, aby se vyrovnal s neúplnými soubory dat, které jsou obvyklé pro většinu poskytovatelů telekomunikačních služeb (CSP).
  • Stanete se kompletně nezávislí na jakémkoliv hardwaru, operačním systému, typu databáze, poskytovateli Cloudu, atd. což znamená, že můžete použít infrastrukturu, která odpovídá vašemu IT plánu a vyhnete se uzamčení v určité technologii.
  • Vyřešíte spoustu problematik pomocí vestavěných funkcionalit – prostřednictvím Network Discovery Root Cause Analysis, Service Impact Analysis a dalších.
  • Předpřipravené rozhraní pro systémy třetích stran jako jsou Provisioning, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), fakturační a systémy správy sítí NMS (Network Management Systems).
  • Systém pracuje jako služba v prohlížeči. Webová architektura a s ní spojená flexibilita je nejlepší strategií, která zamezí zastarávání řešení.
  • Poskytne Vám modulární balík aplikací, který lze použít jako komplexní provozní systém, nebo bude na konkrétních místech řešit problémy, které existují v aktuálním podnikovém řešení.
  • Poskytuje rychlou a spolehlivou integraci s řešeními třetích stran díky dodržování norem, jako je například TM Forum framework a ITIL.

V odborném magazínu Next Generation https://lnkd.in/eyx2_xji  lze na stranách 17-20 nalézt zajímavý rozhovor ohledně vzniku, využití i budoucnosti sytému CROSS. 

Naplánujte si bezplatnou ukázku CROSSu ještě dnes a kontaktujte nás.