CHECKER
Vaše nová jistota během obchodního rozhodování

Vaše nová jistota během obchodního rozhodování.

Checker je produkt na podporu obchodních aktivit v rámci procesu poskytování služeb, který umožňuje určit dostupnost síťových zdrojů, zjistit možnosti poskytování služeb, nebo dokonce jejich katalogové ceny. Použitím aplikace Checker získáte informaci o dostupnosti stávajících a plánovaných síťových prostředků pevných a mobilních přístupových sítí. Grafická interpretace těchto dat je základním stavebním kamenem řešení pro Checker. Checker umožňuje rychlou identifikaci potenciálního místa odběru služby v geografické oblasti a okamžité zjištění dostupnosti síťových zdrojů, které lze použít pro návrh, zřízení a aktivaci služby pro koncového zákazníka.

Checker je produkt na podporu obchodních aktivit v rámci procesu poskytování služeb, který umožňuje určit dostupnost síťových zdrojů, zjistit možnosti poskytování služeb, nebo dokonce jejich katalogové ceny. Použitím aplikace Checker získáte informaci o dostupnosti stávajících a plánovaných síťových prostředků pevných a mobilních přístupových sítí. Grafická interpretace těchto dat je základním stavebním kamenem řešení pro Checker. Checker umožňuje rychlou identifikaci potenciálního místa odběru služby v geografické oblasti a okamžité zjištění dostupnosti síťových zdrojů, které lze použít pro návrh, zřízení a aktivaci služby pro koncového zákazníka.

Checker je cloud-native aplikace sloužící k podpoře automatizace a zefektivnění prodeje telco služeb.

  • Získání nových zákazníků
  • Prodej rentabilnějších služeb
  • Automatizace procesů
  • Přehledný vizuální reporting

Marketing

Pomocí Checkeru můžu oslovovat nové zákazníky na území, kde je potřebná kapacita sítě a není využitý obchodní potenciál nabízených služeb nebo se uskutečnila nová výstavba a prodej služeb je potřeba maximálně podpořit.

V dané oblasti můžu nabízet preferované produkty a nenabízet nevýhodné produkty. Buď můžu produktům zvýšit prioritu dle technologie, geografického území, aktivně probíhajících kampaní, nebo i znalosti konkurenční nabídky, nebo eliminovat produkty, pokud nejsou výdělečné nebo není možné zaručit potřebnou kvalitu připojení.

Automatizace

Checker identifikuje a automatizuje opakovatelné činnosti, tak aby zvýšil konkurence schopnost ve smyslu rychlosti odezvy na poptávku a omezil podíl lidské činnosti na následujících procesech.

  • Vyhodnocení dostupnosti sítě a služeb
  • Indikativní návrh nové trasy v případě chybějící části sítě
  • Optimální stanovení nabídky a předběžná kalkulace

Jednoduchý OSS

Anatomie sítě a pronajatých linek.

Údaje potřebné pro kontrolu dostupnosti lze snadno rozšířit a Checker poskytne komplexní přehled o síti. Checker pak lze označit za jednoduchý nástroj OSS, protože dokáže podporovat provoz a rozvoj podnikání. Checker lze navíc snadno obohatit o jakákoli data potřebná pro obchodní zprávy a vyhodnocení, jako je například uvolnění rádiových spojů, nebo pronajaté linky.

Naplánujte si bezplatnou ukázku CHECKERu ještě dnes a kontaktujte nás.