podpora obchodních aktivit s využitím informací o mobilní nebo pevné síti

Aplikace Checker slouží na podporu obchodních aktivit v rámci procesu poskytování služeb s využitím informací o mobilní nebo pevné síti. Použitím aplikace Checker získáte informaci nejen o dostupnosti stávajících ale i plánovaných síťových zdrojů. Díky grafické prezentaci nad mapou získáte ihned představu o vlastní síti a připojených zákaznících.

Checker umožňuje rychlou identifikaci potenciálního místa spotřeby v geografické oblasti a okamžité zjištění dostupnosti síťových zdrojů, které lze použít pro návrh, zřízení a aktivaci služby pro koncového zákazníka.