úspory v oblasti údržby, výkonnosti a zjednodušení OSS

CROSS také poskytuje výkonnou platformu pro zpětné vazby podmíněné změnami v síti i v dalších oblastech jako je  Assurance, Fulfilment, Design, Inventory a samozřejmě Dokumentace.

Tyto samostatné domény pak umožňují optimalizovat další oblasti  včetně návrhů služeb, plánu práce techniků, aktivační procesy, schvalovací procesy, časové limity pro řešení problémů a mnoho dalších denních činností praktického života firmy.

CROSS tak poskytuje nástroje, které vám pomáhají řídit náklady podnikání a získat služby pro vaše zákazníky rychleji,  zároveň zmenšují nutné náklady v hotovosti v Q2C cyklu.

CROSS má jedinečnou schopnost pomoct rychle konsolidovat a nahradit zastaralé OSS nástroje. Výsledkem bude přehledné a pružné řešení. Konsolidace přináší významné úspory v oblasti údržby, výkonnosti a konkurenční výhody prostřednictvím celkového zjednodušení systému OSS.

Rohodnutím o realizaci konsolidace nebo jednotlivého projektu s CROSS technologií získáváte téměř okamžitě tyto výhody

  • Poskytne Vám rychlé zmapování existujících dat a je zároveň dostatečně pružný, aby se vyrovnal s neúplnými soubory dat, které jsou obvyklé pro většinu poskytovatelů telekomunikačních služeb (CSP).
  • Stanete se kompletně nezávislí na jakémkoliv hardwaru, operačním systému, typu databáze, poskytovateli Cloudu, atd. což znamená, že můžete použít infrastrukturu, která odpovídá vašemu IT plánu a vyhnete se uzamčení v určité technologii.
  • Vyřešíte spoustu problematik pomocí vestavěných funkcionalit - prostřednictvím Network Discovery Root Cause Analysis, Service Impact Analysis a dalších.
  • Předpřipravené rozhraní pro systémy třetích stran jako jsou Provisioning, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) , fakturační a systémy správy sítí NMS (Network Management Systems).
  • Systém pracuje jako služba v prohlížeči. Webová architektura a s ní spojená flexibilita je nejlepší strategií, která zamezí zastaráváníí řešení.
  • Poskytne Vám modulární balík aplikací, který lze použít jako komplexní provozní system, nebo bude na konkrétních místech řešit problémy, které existují v aktuálním podnikovém řešení.
  • Poskytuje rychlou a spolehlivou integraci s řešeními třetích stran díky dodržování norem, jako je například TM Forum frameworx a ITIL.
  • Poskytne Vám možnost rychlého pořízení dat s škálovanovým řízením kontroly jejich kvality.

Následující schéma zobrazuje jen jeden z mnoha reálných procesů, které CROSS může řídit podle vašich specifických požadavků. Klíčem k těmto procesům, jsou smyčky zpětných vazeb, které umožňují neustále analyzovat a vylepšovat vaše procesy s cílem optimalizovat výstupy, jako je například ziskovost. 

Už jste jistě během své praxe poznali tradiční monolitické softwarové nástroje podpory provozu (OSS) a mnohoúčelové datové nástroje. Každý má určité výhody, ale vždy taky slabé stránky. Během návrhu systému CROSS jsme měli na mysli jediný cíl - vytvořit rychlé flexibilní propojení mezi  obchodními systémy (BSS) a systémy spravujícími sítě (NMS). Něco jako můstek, něco, co dodá život odděleným podnikovým systémům. Co udělá ty obrázky dokumentace živou a nepostradatelnou součástí podpory služeb zákazníkům. Věděli jsme z praxe ( 20 let zkušeností z projektů u reálných zákazníků), že dynamické vyhodnocování sítě je základ. Základ pro odůvodnění existence NI( Network Inventory ) a návratnosti investic do ní. CROSS spojuje informace z klíčové oblasti - vaši zákazníci/obchod s další klíčovou oblastí - vaše síť nebo zařízení poskytující služby! Každý je chvíli konsumentem i realizátorem služby. Každičký prvek sítě je konzumován i spotřebováván, v každém okamžiku. Consumer-Provider. Motto CROSS!

Jednoznačně zjednodušit práci, zjednodušit procesy a ušetřit operační náklady u zákazníka. Zaplatit se a umožnit zákazníkovi růst profitu.

Poskytovatelé telekomunikačních služeb (CSP) se potýkaji  denně s měnícím se podnikatelským prostředím. Příchod nových poskytovatelů služeb způsobuje nelítostnou konkurenci na trhu a tím rostoucí potřebu stále větší efektivity. Silní konkurenti se objevují a podněcují inovace a další změny podmíněné bojem o nové zákazníky digitálních technologií.

Nové technologie, jako je virtualizace sítí (SDN / NFV) a internet věcí (IoT) se stávají komerčně životaschopné a novými výzvami obchodníků. Zavádění těchto technologií vyžaduje značné kapitálové investice, vzniká potřeba obratných operačních nástrojů, které odhalí potenciální přínosy.

Jen velmi flexibilní lidské zdroje, procesy a technologie vám v době převratných změn zajistí zachování náskoku před konkurencí a tím rozvoj firmy. Stávající provozní nástroje a postupy jsou ale často velmi složité a těžkopádné a změny stojí náklady a mnoho času.