CROSS je provázán na produkt AVReporter maďarské firmy KONSYS. Propojením s modulem CROSS Location jsme získali unikátní a ucelené řešení pro evidenci a řízení spotřeby energií v lokalitě zákazníka.

Prvky síťové a popisné evidence jsou tedy rozšířeny o možnosti a funkcionality

  • Manage all of the Buildings / Production elements single handedly
  • Reduce Carbon Emission and Running Costs
  • Predict Energy Usage
  • Obey Legislation

Společnost Sykora Data Center se také stala obchodním partnerem společnosti Konsys pro prodej a implementaci produktů AVReporter v České republice. Věříme, že toto spojení přinese našim zákazníkům značné benefity ze spojení dvou produktů, které jsou v současné době leadry trhu.